KRASGMU.RU
LOG IN
Science-management office
Index:08-01-01
Regulations:Open
Address: Russia, Krasnoyarsk region, Krasnoyarsk, 660022 ул. Партизана Железняка, 1   Map
Phone:+7 (391) 220 06 28
E-mail:noo@krasgmu.ru
1
Raguleva Anna Viktorovna 
1.000
Начальник
2
Maltseva Elena Aleksandrovna 
1.000
Заведующий аспирантурой
3
Alyabeva Polina Viktorovna 
0.250
Специалист
4
Chesnokova Larisa Leonidovna 
0.500
Специалист по аспирантуре
5
Dolgova Maina Sergeevna 
0.250
Специалист
6
Korotkova Kseniya Mihaylovna 
1.000
Заместитель начальника
0.250
Специалист
7
Vasilkova Karina Aleksandrovna 
0.250
Специалист по закупкам
8
Visochnik Sofya Viktorovna 
1.000
Инженер по патентной и изобретательской работе 2 категории
0.250
Специалист